ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร ปี 2565 หลายอัตรา

ธนาคารกรุงไทย หลายอัตรา

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร ปี 2565 หลายอัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.Developer – สายงานเทคโนโลยี
2.Wholesale Banking Strategic Business Analytics – ธุรกิจขนาดใหญ่
3.Relationship Manager – Corporate Banking – ธุรกิจขนาดใหญ่
4.Credit Analyst – Corporate Banking – ธุรกิจขนาดใหญ่
5.รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารช่องทางการขายและการแบ่งส่วนลูกค้า (Sales Management) – สายงานธุรกิจขนาดกลาง
6.สมัครงานสำหรับผู้พิการ – สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
7.Krungthai IT Next Gen – สายงานเทคโนโลยี

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://hr.krungthai.com/


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.