ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร ปี 2565 หลายอัตรา

ธนาคารกรุงไทย หลายอัตรา

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร ปี 2565 หลายอัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสกลั่นกรองสินเชื่อ / ผู้อำนวยการฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อ กลุ่มกลั่นกรองสินเชื่อ 3 (ทีม Southern Region) – สายงานบริหารความเสี่ยง
2.รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารช่องทางการขายและการแบ่งส่วนลูกค้า (Sales Management) – สายงานธุรกิจขนาดกลาง
3.สมัครงานสำหรับผู้พิการ – สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
4.Krungthai IT Next Gen – สายงานเทคโนโลยี

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://hr.krungthai.com/


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.