สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 143 อัตรา รับสมัคร 5 – 18 พฤษภาคม

กรุงเทพมหานคร 143 อัตรา

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 143 อัตรา รับสมัคร 5 – 18 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน รวมจำนวน 12 อัตรา
– เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา

2.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รวมจำนวน 131 อัตรา
– นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 46 อัตรา
– ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
– เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
– นักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
– นักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
– นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
– นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
– พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 57 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.