การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ปวส. 208 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤษภาคม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 208 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ปวส. 208 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี, หนองคาย, ขอนแก่น, เลย, สกลนคร, นครพนม, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ
1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) 73 อัตรา
2. ผู้ช่วยช่าง 35 อัตรา
3. ผู้ช่วยบัญชี 1 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ
1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) 22 อัตรา
2. ผู้ช่วยช่าง 23 อัตรา
3. ผู้ช่วยบัญชี 6 อัตรา
4.ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา
5.ผู้ช่วยพัสดุ 2 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์
1.ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) 25 อัตรา
2.ผู้ช่วยช่าง 15 อัตรา
3.ผู้ช่วยบัญชี 3 อัตรา
4.ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

คุณวุฒิของผู้สมัคร

1. ผู้ช่วยช่าง (ชซง)
ปวช. – ไฟฟ้า/ ไฟฟ้ากำลัง/ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/ก่อสร้างโยธา/สถาปัตยกรรม/ยานยนต์/เครื่องกล/อุตสาหกรรม/เครื่องมือกล/ซ่อมบำรุง/เครื่องจักรกล/โทรคมนาคม
2. ผู้ช่วยพัสดุ(ชพด)
ปวช. – บัญชี/พาณิชยการ/การจัดการโลจิสติกส์
3. ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ชบค.)
ปวช. – บัญชี/การเลขานุการ/พาณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. ผู้ช่วยบัญชี (ชบช.)
– ปวช. บัญชี
5. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ชชง (ปฟ)
– ปวช. ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
* กรณีไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาตามที่กำหนดในข้อ 3

การรับสมัคร

กรอกใบสมัครพร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการได้ที่ กฟฉ.1 : https://forms.gle/FYFHz5YGpbpMkG4p8 กฟฉ.2 : https://forms.gle/fRferCW51ae2bY8BA กฟฉ.3 : https://forms.gle/k3JTQ7JvbHvwsmAz7

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจ



งานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.