องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 33 อัตรา รับสมัคร 18 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน

องค์การเภสัชกรรม 33 อัตรา

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 33 อัตรา รับสมัคร 18 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เภสัชกร 5 (0320) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 1 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา ฝ่ายประกันคุณภาพ

2.เภสัชกร 5 (0954) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 2 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา ฝ่ายประกันคุณภาพ

3.เภสัชกร 5 (1964) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกศูนย์ควบคุมเอกสาร กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ

4.เภสัชกร 5 (0655) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ

5.เภสัชกร 5 (1624) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกพัฒนาระบบคุณภาพ 1 กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ

6.เภสัชกร 5 (1450) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกพัฒนาระบบคุณภาพ 3 กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ

7.เภสัชกร 5 (0897) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกมาตรฐาน GMP กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ

8.เภสัชกร 5 (0917)(1096) จำนวน 2 อัตรา
สังกัด แผนกพัฒนาระบวนการผลิต กองมาตรฐานการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ

9.เภสัชกร 5 (0701) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกพัฒนากระบวนการผลิต กองมาตรฐานการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ

10.เภสัชกร 5 (1380) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกพัฒนาวิธีวิเคราะห์ กองมาตรฐานการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ

11.เภสัชกร 5 (0357) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ

12.เภสัชกร 5 (1916) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2 กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ

13.เภสัชกร 5 (0038) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 1 กองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ

14.เภสัชกร 5 (0814)(0827) จำนวน 2 อัตรา
สังกัด แผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 2 กองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ

15.นักการตลาด 5 (1771) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย

16.นักการตลาด 5 (0089)(0559)(2101) จำนวน 3 อัตรา
สังกัด แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย

17.นักการตลาด 5 (1583) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกวางแผนการตลาดภาครัฐและภาคเอกชน กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย

18.เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 (1112) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกสำรองผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

19.เภสัชกร 5 (1507) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด กลุ่มงานประกันคุณภาพ กองงานประกันคุณภาพ ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ

20.เภสัชกร 5 (1950) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 1 กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1

21.เภสัชกร 5 (1958)(2462) จ านวน 2 อัตรา
สังกัด แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 2 กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1

22.เภสัชกร 5 (2443) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกงานสนับสนุนระบบคุณภาพ กองบริหารระบบคุณภาพ 2 การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1

23.เภสัชกร 5 (2441) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกงานมาตรฐานกระบวนการผลิต กองมาตรฐานการผลิต การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1

24.เภสัชกร 5 (1363) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกประกันคุณภาพชีววัตถุ กองประกันคุณภาพชีววัตถุ การประกันคุณภาพชีววัตถ

25.เภสัชกร 5 (2490)(2502) จำนวน 2 อัตรา
สังกัด แผนกประกันคุณภาพวัคซีน กองประกันคุณภาพวัคซีน การประกันคุณภาพชีววัตถุ

26.เภสัชกร 5 (2486) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกบรรจุ 2 กองการบรรจุ โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ

27.เภสัชกร 5 (1011) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกผลิตภัณฑ์ยา กองปฏิบัติการทะเบียน ฝ่ายทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์

การรับสมัคร

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารได้ทาง e-mail : recruitgpo.hr@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gpo.or.th หรือ www.facebook.com/HRGPO โทรศัพท์หมายเลข 02-203-8155

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.