กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส. 22 อัตรา รับสมัคร 9 – 24 มิถุนายน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 22 อัตรา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส. 22 อัตรา รับสมัคร 9 – 24 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 21 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา

2.ครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://labour.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 9 – 24 มิถุนายน 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.