เบทาโกร รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

เบทาโกร หลายอัตรา

เบทาโกร รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
ผู้แทนขาย(Food Service)
เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารผลิตภัณฑ์
ผู้แทนขายอาวุโส(Hypermarket)
ผู้แทนขาย(Channel Agent)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดส่ง
ผู้อำนวยการทรัพยากรมนุษย์
ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด
ผู้แทนขายอาวุโส(ขายอุตสาหกรรม)
ผู้แทนขาย (Supermarket)

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://careers.betagro.com/


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.