กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงาน ซาอุดิอาระเบีย 309 อัตรา รับสมัคร 15 – 23 มิถุนายน

กรมการจัดหางาน 309 อัตรา

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงาน ซาอุดิอาระเบีย 309 อัตรา รับสมัคร 15 – 23 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้สมัครงานพยาบาล

1.พยาบาลวิชาชีพ (Registered Nurse) จำนวน 100 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์

2.พยาบาลผู้ดูแล (Staff Nurse) จำนวน 100 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาพยาบาลศาสตร์

3.ผู้ช่วยพยาบาล (Assistant Nurse) จำนวน 100 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาพยาบาลศาสตร์

ผู้สมัครช่างฝีมือ

1. ช่างเชื่อม (Welder) จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาสาขาช่างเชื่อม

2.ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม (Industrial Electrical Technicians) จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาสาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.ผู้ควบคุมเครื่องกลึง (CNC operator) จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับการศึกษาสาขาช่างกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร

สมัครได้ด้วยตนเองได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หรือ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆ ชั้น 12 อาคารสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2565

 


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.