กรมสรรพากร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 300 อัตรา รับสมัคร 11 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม

กรมสรรพากร 300 อัตรา

กรมสรรพากร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 300 อัตรา รับสมัคร 11 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
– เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.