ซีพีเอฟ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน ทั่วประเทศ หลายสาขา

ซีพีเอฟ หลายสาขา

ซีพีเอฟ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน ทั่วประเทศ หลายสาขา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการประมง(กุ้ง/ปลา)
2.พนักงานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
3.Programmer
4.พนักงาน/เจ้าหน้าที่โครงการข้าวโพด
5.พนักงานทรัพยากรบุคคล (พื้นที่ภาคเหนือ)
6.Sales Representative CP, Five Star / พนักงานขายผลิตภัณฑ์ CP , 5 ดาว
7.Data Scientist, Programmer, Implementer, BA
8.Engineer (IE, EE, ME, Civil, Food)

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://apply.cpf.jobs/#JoinUs


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.