สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 6 อัตรา รับสมัคร 11 – 20 กรกฎาคม

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 6 อัตรา รับสมัคร 11 – 20 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานบริการ (ด้านสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เที่ยบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว สาขานิติศาสตร์
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้

3.พนักงานบริหาร (ด้านบริหารงานบุคคล) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในทุกสาขาวิชา

4.พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในทุกสาขาวิชา

5.พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://vec.jobthaigov.com/ ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 กรกฏาคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.