บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 กรกฏาคม

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 2 อัตรา

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 กรกฏาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมการจัดการ อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 1 – 2 ปี
– ความรู้เกี่ยวกับงานคลังพัสดุตามระเบียบภาครัฐ
– ความรู้เกี่ยวกับระบบคลังสินค้า และการจัดเก็บวัสดุ
– ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Enterprise Resource Planning (ERP), Computerized Maintenance Management (CMMS)
– ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
– ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
– การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
– ความละเอียดรอบคอบ
– ความยึดมั่นในคุณธรรม

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.srtet.co.th/index.php/th/career ตั้งแต่วันที่ 4 – 18 กรกฏาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.