สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครสอบพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 45 อัตรา รับสมัคร 14 – 30 กรกฎาคม

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 45 อัตรา

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครสอบพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 45 อัตรา รับสมัคร 14 – 30 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

1.นักวิชาการศึกษา จำนวน 21 อัตรา
2.นักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
3.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
4.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
5.อาจารย์ผู้สอน จำนวน 3 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 อัตรา
2.วิศวกรการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริการ

1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
– ไดรับวุฒิปวส. หรืออนุปริญญา ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://iccs.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 กรกฎาคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร | คุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.