กรมธนารักษ์ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 16 อัตรา รับสมัคร 11 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม

กรมธนารักษ์ 16 อัตรา

กรมธนารักษ์ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 16 อัตรา รับสมัคร 11 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

2.นิติกร (ปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

3.นายช่างโยธา (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

4.เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

5.เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

6.พนักงานขับรถยนต์ (ป.6 ขึ้นไป) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.