กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 72 อัตรา รับสมัคร 25 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม

กรมราชทัณฑ์ 72 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 72 อัตรา รับสมัคร 25 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 69 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผลุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2.นักรังสการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://correct.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.