กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 23 อัตรา รับสมัคร 3 -11 สิงหาคม

กรมแพทย์ทหารอากาศ 23 อัตรา

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 23 อัตรา รับสมัคร 3 -11 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พยาบาลวิชาชีพ(กองการพยาบาล) จํานวน 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต

2.ช่างไฟฟ้า(กองอำนวยการ) จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างไฟฟ้า

3.ช่างอิเล็กทรอนิกส์(กองอำนวยการ) จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้า,ช่างอิเล็กทรอนิกส์

4.พนักงานช่วยการพยาบาล(กองการพยาบาล) จํานวน 10 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย

5.พนักงานธุรการ (กองอำนวยการ) จํานวน 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย

6.พนักงานช่วยการบริการ (แผนกทันตกรรม) จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย

7.นักจัดการงานทั่วไป (กองอำนวยการ) จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่กองอำนวยการ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมการแพทย์ทหารอากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 -11 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.