สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 32 อัตรา รับสมัคร 15 สิงหาคม – 2 กันยายน

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 32 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 32 อัตรา รับสมัคร 15 สิงหาคม – 2 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.

2.นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางนิเทศศาสตร์ หรือทางสื่อสารมวลชน
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com > ข้าราชการ > ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร | ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.