กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 6 อัตรา รับสมัคร 22 สิงหาคม – 11 กันยายน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 6 อัตรา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 6 อัตรา รับสมัคร 22 สิงหาคม – 11 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

2.เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

4.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://labour.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 11 กันยายน 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.