ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป 4 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น 4 อัตรา

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป 4 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.หัวหน้างานบริหารการจัดเส้นทางการขนส่ง จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด หรือสาขาเศรษฐศาสตร์) หรือการจัดการโลจิสติกส์

2.หัวหน้างานส่วนบริหารงานกลาง จำนวน 1 อัตรา
– ไดรับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารงานทั่วไป หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.หัวหน้าส่วนสนับสนุนงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา หรือคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรโรงเรียนการไปรษณีย์

4.หัวหน้างานส่วนกฎหมายและบริหารสัญญา จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ www.thpd.co.th หรือกรอบใบสมัครและแนบเอกสาร ส่งมาที่ ฝ่ายอำนวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒณะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.