กรมประมง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 18 อัตรา รับสมัคร 1 – 22 กันยายน

กรมประมง 18 อัตรา

กรมประมง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 18 อัตรา รับสมัคร 1 – 22 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการประมงปฏิบัติการ จำนวน 13 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิสัตว์
– เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

2.นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ
– เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://fisheries.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 กันยายน 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.