สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 25 อัตรา รับสมัคร 8 – 15 กันยายน

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 25 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 25 อัตรา รับสมัคร 8 – 15 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 12 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง

2.พนักงานทรัพยากรบุคคล จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง

3.พนักงานวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4.พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://moi.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 กันยายน 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.