สิงห์ คอร์เปอเรชั่น รับสมัครคัดเลือกพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น รับสมัครคัดเลือกพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

วิศวกรเครื่องกล-งานระบบ
พนักงานขับรถ
นักวิทยาศาสตร์(QC)
นักวิทยาศาสตร์ประกันคุณภาพ
ผู้จัดการแผนกซ่อมไฟฟ้า
พนักงานขายเงินสด สาขาพระนครศรีอยุธยา (Cash Van Sales)
พนักงานขายเงินสด สาขาน่าน (Cash Van Sales)
Call Service Officer
SAP Support (Module PM PP MM)
Operation Manager
วิศกรการบรรจุ
ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า)
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
วิศวกรเครื่องกล
ช่างไฟฟ้า
พนักงานควบคุมเครื่อง
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพงาน-เทคนิค
พนักงานควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต
วิศวกรไฟฟ้าควบคุม
พนักงานคลังสินค้า
ช่างก่อสร้าง
พนักงานขับรถยก
พนักงานสถิติ-บัญชีผลิต
IT Security Officer
ช่างโยธา
ช่างซ่อมบรรจุ
พนักงานขายเงินสด สาขาบึงกาฬ (Cash Van Sales)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการเงินและธุรการการขาย
ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่ขาย Modern Trade
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด Special Channel
หัวหน้าหน่วยออกแบบ
นักวิทยาศาสตร์(R&D)
Product Sales
Business Development
วิศวกรระบบประกันคุณภาพ 1
ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป
วิศวกรแมคคาทอนิกส์
เลขานุการ
วิศวกรไฟฟ้าควบคุม
Call Services Manager
Senior Customer Hotline Officer
เจ้าหน้าที่บุคคล(สรรหาและว่าจ้าง)
เจ้าหน้าที่บริหาร HORECA
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ
Brand & Marketing Communication Assistant Manager
นักวิทยาศาสตร์ เกษตรกรรม
IT Technical Support
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
Financial Report Supervisor
พนักงานขายเงินสด สาขาเพชรบูรณ์ (Cash Van Sales)
SAP Support (Module FI)
Telesales Supervisor
Digital Marketing Officer
เจ้าหน้าที่บริหาร (Promoter,ช่องทาง On premise)
พนักงานขายเงินสด สาขาทวีวัฒนา (Cash Van Sales)
ผู้จัดการแผนก Data Center Management
วิศวกรระบบเครื่องมือวัด
เจ้าหน้าที่เทรดมาร์เก็ตติ้ง TT (Push Strategy)
พยาบาล
หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Supervisor)
Demand Planner
Data Sales Operations
Project Management
Financial Analyst
วิศวกรนวัตกรรมและโมเดิร์นไนซ์
Telesales Officer
พนักงานขายเงินสด สาขาศรีสะเกษ (Cash Van Sales)
Area Manager(Food Retail)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
พนักงานขายเงินสด สาขาอุดรธานี (Cash Van Sales)
พนักงานขายเงินสด สาขาบางบัวทอง (Cash Van Sales)

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://career.boonrawd.co.th/job.php


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.