ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป 3 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น 3 อัตรา

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป 3 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.หัวหน้าส่วนประสานงานและการขนส่ง จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์ (สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นไที่เกี่ยวข้อง)
– รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 21 กันยายน 2565

2.หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 13 กันยายน 2565

3.หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 13 กันยายน 2565

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ www.thpd.co.th หรือกรอบใบสมัครและแนบเอกสาร ส่งมาที่ ฝ่ายอำนวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒณะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.