PTTOR รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

PTTOR หลายอัตรา

PTTOR รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.156/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
นักการตลาด (Ref.171/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.201/2564)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
นักบัญชี (Ref.212/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
นักบัญชี (Ref.213/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.084/2564)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.083/2564)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.220/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.217/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
พนักงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Ref.229/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
พนักงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Ref.228/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
พนักงานบริหารระบบคุณภาพ (Ref.153/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
นักการตลาด (Ref.129/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
นักเคมี (Ref.227/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.134/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
พนักงานควบคุมคุณภาพ (Ref.138/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
วิศวกร (Ref.113/2564)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
พนักงานตรวจสอบ (Ref.043/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://erecruit.pttor.com/home


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.