PTTOR รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

PTTOR หลายอัตรา

PTTOR รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.113/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
วิศวกร (Ref.074/2563)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
พนักงานจัดหาและการค้าปิโตรเลียม (Ref.257/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.317/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.230/2562)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.277/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.313/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.166/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
พนักงานกิจการเพื่อสังคม (Ref.183/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
นักบัญชี (Ref.310/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
นักบัญชี (Ref.311/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
นักการตลาด (Ref.288/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
พนักงานบริหารงานขนส่ง (Ref.307/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
นักการตลาด (Ref.209/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
ผู้จัดการเขตการขาย (Ref.292/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
นักบัญชี (Ref.128/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.304/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.275/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
พนักงานบริหารระบบคุณภาพ (Ref.153/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
พนักงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Ref.228/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
พนักงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Ref.229/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
พนักงานตรวจสอบ (Ref.043/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
นักบัญชี (Ref.146/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
นักการเงิน (Ref.189/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
นักบัญชี (Ref.190/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
นักบัญชี (Ref.211/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
นักบัญชี (Ref.212/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
นักบัญชี (Ref.213/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
นักบัญชี (Ref.191/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.155/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
พนักงานบริหารระบบคุณภาพ (Ref.195/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
พนักงานบริหารระบบคุณภาพ (Ref.222/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
พนักงานควบคุมคุณภาพ (Ref.138/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
วิศวกร (Ref.305/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท
นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Ref.223/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
พนักงานบริหารงานทั่วไป (Ref.294/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://erecruit.pttor.com/home


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.