กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 4 อัตรา รับสมัคร 26 กันยายน – 5 ตุลาคม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4 อัตรา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 4 อัตรา รับสมัคร 26 กันยายน – 5 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

2.วิศวกร (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมศาสตร์
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ

3.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ หรือทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://deqp.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 5 ตุลาคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.