สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช. ขึ้นไป 11 อัตรา รับสมัคร 21 กันยายน – 11 ตุลาคม

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 11 อัตรา

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช. ขึ้นไป 11 อัตรา รับสมัคร 21 กันยายน – 11 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน จำนวน 11 อัตรา
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การขาย

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.pawnshop.bangkok.go.th/ หรือ jobs.newmediax.net ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 11 ตุลาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.