กรมอนามัย รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ประกาศนียบัตร/ป.ตรี 21 อัตรา รับสมัคร 4 – 10 ตุลาคม

กรมอนามัย 21 อัตรา

กรมอนามัย รับสมัคร วุฒิ ประกาศนียบัตร/ป.ตรี 21 อัตรา รับสมัคร 4 – 10 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี) จำนวน 3 อัตรา
2.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี) จำนวน 1 อัตรา
3.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) จำนวน 1 อัตรา
4.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) จำนวน 2 อัตรา
5.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี) จำนวน 1 อัตรา
6.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี) จำนวน 2 อัตรา
7.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) จำนวน 5 อัตรา
8.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี) จำนวน 1 อัตรา
9.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี) จำนวน 1 อัตรา
10.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี) จำนวน 2 อัตรา
11.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) จำนวน 1 อัตรา
12.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี) จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://anamai.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 4 -10 ตุลาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.