กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส. 2 อัตรา รับสมัคร 4 – 10 ตุลาคม

กรมท่าอากาศยาน 2 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส. 2 อัตรา รับสมัคร 4 – 10 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่เทคนิค (ด้านพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

2.เจ้าหน้าที่เทคนิค (ด้านพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครได้ด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 10 ชั้น (ชั้น 9) กรมท่าอากาศยาน ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.