กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา รับสมัคร 10 – 18 ตุลาตม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 3 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา รับสมัคร 10 – 18 ตุลาตม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคใต้ จังหวัดสงขลา) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

3.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dss.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 ตุลาตม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.