สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 81 อัตรา รับสมัคร 25 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 81 อัตรา รับสมัคร 25 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 16 อัตรา ได้แก่
– ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
– เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 14 อัตรา

2.ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 65 อัตรา ได้แก่
– นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 27 อัตรา
– ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– นักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการจำนวน 1 อัตรา
– แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– แพทย์แผนจีนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการจำนวน 1 อัตรา
– นักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
– นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
– นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
– นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
– พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน เลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.