กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ป.ตรี 9 อัตรา รับสมัคร 21 – 25 พฤศจิกายน

กรมการจัดหางาน 9 อัตรา

กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ป.ตรี 9 อัตรา รับสมัคร 21 – 25 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

2.นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

3.นักวิชาการแรงงาน (ด้านการวิจัย) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

4.นักวิชาการฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

5.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

6.นักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://doe.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.