กรมบังคับคดี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป/ป.ตรี 103 อัตรา รับสมัคร 21 – 30 พฤศจิกายน

กรมบังคับคดี 103 อัตรา

กรมบังคับคดี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป/ป.ตรี 103 อัตรา รับสมัคร 21 – 30 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นิติกร จำนวน 38 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

2.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 10 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

4.เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

5.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

6.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

7.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 34 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

8.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

9.เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

10.พนักงานเดินหมาย จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://led.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 พฤศจิกายน 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.