กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ หลายตำแหน่ง 100 อัตรา รับสมัคร 15 – 24 พฤศจิกายน

กรมการแพทย์ 100 อัตรา

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ หลายตำแหน่ง 100 อัตรา รับสมัคร 15 – 24 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) จำนวน 1 อัตรา
2.นายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) จำนวน 1 อัตรา
3.นายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี) จำนวน 1 อัตรา
4.นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) จำนวน 1 อัตรา
5.เภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) จำนวน 2 อัตรา
6.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) จำนวน 10 อัตรา
7.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) จำนวน 10 อัตรา
8.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น) จำนวน 1 อัตรา
9.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) จำนวน 14 อัตรา
10.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์) จำนวน 3 อัตรา
11.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) จำนวน 4 อัตรา
12.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง) จำนวน 1 อัตรา
13.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) จำนวน 2 อัตรา
14.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี 2 รังสิต) จำนวน 27 อัตรา
15.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) จำนวน 5 อัตรา
16.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี) จำนวน 1 อัตรา
17.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) จำนวน 3 อัตรา
18.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) จำนวน 1 อัตรา
19.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) จำนวน 2 อัตรา
20.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) จำนวน 1 อัตรา
21.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) จำนวน 1 อัตรา
22.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์) จำนวน 1 อัตรา
23.นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) จำนวน 1 อัตรา
24.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) จำนวน 1 อัตรา
25.นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) จำนวน 1 อัตรา
26.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโทสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ทางจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางจุลชีววิทยา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ทางจุลชีววิทยา สถาบันพยาธิวิทยา) จำนวน 1 อัตรา
27.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) จำนวน 1 อัตรา
28.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันโรคผิวหนัง) จำนวน 1 อัตรา
29.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันโรคทรวงอก) จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 พฤศจิกายน 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.