กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. 14 อัตรา รับสมัคร 1 – 22 ธันวาคม

กรมท่าอากาศยาน 14 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. 14 อัตรา รับสมัคร 1 – 22 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) สังกัด สำนักงานเลขานุการ(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/และสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

2.เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน) สังกัด กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

3.เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) สังกัด กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน (กองแผนงาน) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

4.เจ้าหน้าที่ขนส่ง สังกัด กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน ( กองแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

5.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด หรือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

6.นายช่างโยธา สังกัด กองก่อสร้างและบำลุงรักษา จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง หรือ สาขาวิชช่างสำรวจ

7.นายช่างเครื่องกล สังกัด สังกัด กองก่อสร้างและบำลุงรักษา (กองเครื่องช่วยการเดินอากาศและเครื่องกล) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล

8.นายช่างซ่อมบริภัณฑ์ สังกัด สังกัด กองก่อสร้างและบำลุงรักษา (กองเครื่องช่วยการเดินอากาศและเครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ /สาขาวิชาเครื่องกล/สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม/และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 ธันวาคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.