สำนักงาน ก.พ. กำหนดการสอบ ภาค ก. พิเศษ ประจำปี 2566 ดูรายละเอียดได้ที่นี่

สำนักงาน ก.พ. ปี 2566

สำนักงาน ก.พ. กำหนดการสอบ ภาค ก. พิเศษ ประจำปี 2566 ดูรายละเอียดได้ที่นี่

กำหนดการสอบ ภาค ก. พิเศษ

การรับสมัคร

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก, พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2566” หัวข้อย่อย “ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” หรือ “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”

แนวข้อสอบ ก.พ. เพิ่มเติม คลิกเลย


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.