กรมสรรพากร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช./ป.ตรี 36 อัตรา รับสมัคร 13 – 29 ธันวาคม

กรมสรรพากร 36 อัตรา

กรมสรรพากร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช./ป.ตรี 36 อัตรา รับสมัคร 13 – 29 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี จำนวน 32 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสายวิชาบริหารธุรกิจ

2.พนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จำหน้าซองถึง สำนักงานสรรพากรภาค 1 ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 22 เลขที่ 90 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครลูกจ้างชั่วคราว” ตั้งแต่วันที่ 13 – 29 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.