สำนักงานประกันสังคม รับสมัครพนักงานประกันสังคม วุฒิ ปวช./ป.ตรี 10 อัตรา รับสมัคร 19 – 25 ธันวาคม

สำนักงานประกันสังคม 10 อัตรา

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครพนักงานประกันสังคม วุฒิ ปวช./ป.ตรี 10 อัตรา รับสมัคร 19 – 25 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1 จำนวน 10 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัคร

กรอกใบสมัครผ่านทางระบบ Google Form ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานประกันสังคม โดยสแกน QR CODE สำหรับรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.