รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา รับสมัคร 7 – 21 ธันวาคม

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. 3 อัตรา

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา รับสมัคร 7 – 21 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถด้านระบบวิศวกรรม จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ได้รับวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป)
– มีประสบการณ์ในระบบขนส่งทางรถไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ในเรื่อง SCADA/MMI จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้และประสบการณ์ในศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมหรือซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าหรือเครื่องกลในโรงงานหรือสายการผลิต
– เข้าใจและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
– สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี
– สามารถใช้งานโปรแกรมแจ้งซ่อมงานระบบ CMMS/SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
– ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
– มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและเจรจาต่อรอง

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.srtet.co.th/index.php/th/career ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประจำสถานี (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.