กรมสรรพากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช./ป.ตรี 22 อัตรา รับสมัคร 3 – 24 มกราคม

กรมสรรพากร 22 อัตรา

กรมสรรพากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช./ป.ตรี 22 อัตรา รับสมัคร 3 – 24 มกราคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี จำนวน 17 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2.พนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น สำนักงานสรรพากรภาค 3 เลขที่ 3 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
หรือสมัครทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง สำนักงานสรรพากรภาค 3 งานการเจ้าหน้าที่ เลขที่ 3 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครลูกจ้างชั่วคราว” ไปรษณีย์ต้องรับฝากจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.