บีทีเอส รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

บีทีเอส หลายอัตรา

บีทีเอส รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วน – บีทีเอส สำนักงานใหญ่
หัวหน้างานบัญชีบริการ ด่วน – บีทีเอส สำนักงานใหญ่
Computer Network Engineer ด่วน – บีทีเอส สำนักงานใหญ่
เจ้าหน้าที่งานรถไฟฟ้า สายสีชมพู ด่วน – สายสีชมพู
เจ้าหน้าที่งานรถไฟฟ้า สายสีเหลือง ด่วน – สายสีเหลือง
เลขานุการ ด่วน – สายสีชมพู-สายสีเหลือง
ช่างเทคนิค เครื่องกล-ช่างยนต์ ด่วน – ายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง
ช่างเทคนิค โยธา-ก่อสร้าง ด่วน – สายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง
ช่างเทคนิค ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ด่วน – สายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง ด่วน – บีทีเอส สำนักงานใหญ่
เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อการสอน ด่วน – บีทีเอส สำนักงานใหญ่
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (รถไฟฟ้าสายสีเหลือง) ด่วน – สายสีเหลือง
เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก ( ช่างภาพ/ตัดต่อ ) ด่วน – บีทีเอส สำนักงานใหญ่
IT Technical Support Officer ด่วน – บีทีเอส สำนักงานใหญ่
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า สายสีเหลือง ด่วน – สายสีเหลือง
Legal Supervisor ด่วน – บีทีเอส สำนักงานใหญ่
Programmer / Analyst ด่วน – บีทีเอส สำนักงานใหญ่
วิศวกรซ่อมบำรุงระบบเครื่องกล ด่วน – สายสีชมพู-สายสีเหลือง
วิศวกรซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ด่วน – สายสีชมพู-สายสีเหลือง
เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า – สายสีเขียว
ช่างชำนาญการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากำลังและวิศวกรรมอาคาร – สายสีชมพู-สายสีเหลือง
ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องกล – สายสีชมพู
Electronic Workshop Technician – บีทีเอส
เจ้าหน้าที่สถานี ( สายสีชมพู ) – สายสีชมพู
เจ้าหน้าที่สถานี ( สายสีเหลือง ) – สายสีเหลือง

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.bts.co.th/career/career-position.html

แนวข้อสอบ บีทีเอส เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.