กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา รับสมัคร 1 – 15 มกราคม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทุกสาขา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา รับสมัคร 1 – 15 มกราคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ปฏิบัติงาน ณ ส่วนอนุญาตการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (กทม.)

การรับสมัคร

กรอกรายละเอียดตามที่ระบุไว้ด้วยการสแกน qr code ตามรูปภาพ พร้อมประสบการณ์ทำงานและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งมาทางอีเมลล์ : citesjob2021@gmail.com


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.