กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส./ป.ตรี 273 อัตรา รับสมัคร 7 – 10 กุมภาพันธ์

กรมการจัดหางาน 273 อัตรา

กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส./ป.ตรี 273 อัตรา รับสมัคร 7 – 10 กุมภาพันธ์

การรับสมัคร

1.นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง) จำนวน 96 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2.เจ้าพนักงานแรงงาน (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง) จำนวน 159 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาหนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้

3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง) จำนวน 14 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาหนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

4.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์

5.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี ทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชาการนิเทศศาสตร์ ทางวรสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา

6.นิติกร (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

การรับสมัคร

รับสมัครโดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.doe.go.th/hrad หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัคร” และรับสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน ชั้น 8 อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ กรมการจัดหางาน (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.