ปูนซิเมนต์ไทย รับสมัครเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา รายละเอียดมีดังนี้

ปูนซิเมนต์ไทย หลายสาขา

ปูนซิเมนต์ไทย รับสมัครเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– External Communications Specialist – Special Contract
– Business Value Creation – Rayong Base (Nawaplastic) , Chemicals Business
– Sales Representative – Chinese speaking (Rayong)
– Personal Assistant > SCGC: THAI MFC CO., LTD.(TMFC)
– Customer Science Analyst – SCG Packaging
– Order Management & Service Solutions Officer – SCG Packaging
– Sales Representative – Packaging Business (Samutprakarn)
– Project Engineer (Civil)
– Product Designer – Don Mueang
– Data Analyst (SCG Distribution)
– Marketing Executive
– Customer Fulfillment Engineer (SCG Roofing)
– Sales Representatives (Contract – SCG International)
– Finance Executive (SCG -International)
– Business Analyst (SCG Distribution)

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://career.scg.com/th/SearchJobs


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.