กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 10 อัตรา รับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 10 อัตรา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 10 อัตรา รับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการแรงงาน จำนวน 7 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

2.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจทางการบัญชี ทางการเงิน หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

4.ครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://labour.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.