กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 78 อัตรา รับสมัคร 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม

กรมธนารักษ์ 78 อัตรา

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 78 อัตรา รับสมัคร 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักบัญชี
2.วิศวกรควบคุมคุณภาพ
3.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
4.นายช่างไฟฟ้า
5.ช่างทั่วไป
6.เจ้าพนักงานธุรการ
7.ช่างโลหะ
8.ช่างฝีมือ
9.พนักงานทั่วไป
10.พนักงานห้องปฏิบัติการ
11.ช่างกษาปณ์
12.นักวิขาการเงินและบัญขี
13.พนักงานนำชม
14.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
15.เจ้าหน้าที่การตลาด
16.เจ้าพนักงานพัสดุ
17.พนักงานบริการ
18.พนักงานขาย
19.พนักงานธุรการ
20.พนักงานการเงินและบัญชี
21.พนักงานขาย
22.พนักงานบริการ
23.พนักงานบริการ
24.นักวิชาการเงินและบัญชี
25.พนักงานบริการ
26.ช่างศิลป์
27.พนักงานบริการ
28.พนักงานนำชม
29.ช่างไฟฟ้า
30.ช่างศิลป์
31.พนักงานบริการ
32.พนักงานขาย
33.พนักงานขับรถยนต์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.