องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครเป็นพนักงานสัญญาจ้าง วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 21 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 มีนาคม

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 21 อัตรา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครเป็นพนักงานสัญญาจ้าง วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 21 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.สํานักบริหารกลาง
– พนักงานสัญญาจ้าง งานจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 อัตรา

2.สํานักตรวจสอบภายใน
– พนักงานสัญญาจ้าง งานตรวจสอบข้อมูลบัญชี จํานวน 1 อัตรา

3.สํานักกฎหมาย
– พนักงานสัญญาจ้าง งานนิติการ 2 จํานวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานบังคับคดี จํานวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานวินัย จํานวน 1 อัตรา

4.สํานักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ
– พนักงานสัญญาจ้าง งานปลูกสร้างสวนป่าและภารกิจพิเศษ จํานวน 1 อัตรา

5.สํานักธุรกิจการตลาด
– พนักงานสัญญาจ้าง งานพัฒนาระบบตลาดไม้เศรษฐกิจ จํานวน 1 อัตรา

6.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าห้วยระบํา จํานวน 1 อัตรา

7.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง
– พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานผลิตภัณฑ์ไม้ประสาน จํานวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าท่ากุ่ม โนโบรุ อุเมดะ จํานวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าเกริงกระเวีย จํานวน 1 อัตรา

8.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
– พนักงานสัญญาจ้าง งานการตลาดและสารสนเทศ จํานวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่ามัญจาคีรี จํานวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าภูสวรรค์ จํานวน 1 อัตรา

9.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าพระแสง จํานวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าทุ่งตะโก – เขาไม้แก้ว จํานวน 1 อัตรา

10.สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
– พนักงานสัญญาจ้าง งานพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว จํานวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานโรงพยาบาลช้างกระบี่ จํานวน 2 อัตรา

การรับสมัคร

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fio.co.th รับสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่สํานักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 อาคารถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.