กรมสรรพากร รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 42 อัตรา รับสมัคร 1 – 25 มีนาคม

กรมสรรพากร 42 อัตรา

กรมสรรพากร รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 42 อัตรา รับสมัคร 1 – 25 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี จำนวน 41 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2.พนักงานการภาษี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง สำนักงานสรรพากรภาค 2 ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 เลขที่ 2884/1 อาคารมนูญผล 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร 10310 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครลูกจ้งชั่วคราว” ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.