ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร ปี 2566 จำนวนมาก รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร ปี 2566

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร ปี 2566 จำนวนมาก รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ – Risk
2.ธุรกิจสัมพันธ์ SME (Relationship Manager) – สายงานธุรกิจขนาดกลาง
3.นักศึกษาฝึกงาน – บมจ.ธนาคารกรุงไทย
4.Relationship Manager – Wholesale Banking
5.Risk Management Executives – Risk
6.Senior Analyst – สายงาน Global Business Development and Strategy
7.Retail Banking – สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย
8.IT Specialists – สายงานเทคโนโลยี
9.Developer – สายงานเทคโนโลยี
10.สมัครงานสำหรับผู้พิการ – สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://hr.krungthai.com/

แนวข้อสอบ ธนาคารกรุงไทย (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจ



งานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.