การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ม.3/ปวส. 26 อัตรา รับสมัคร 16 – 22 มีนาคม

การไฟฟ้านครหลวง 26 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ม.3/ปวส. 26 อัตรา รับสมัคร 16 – 22 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ลูกจ้างธุรการ, ลูกจ้างพัสดุ และลูกจ้างจัดหาพัสดุ จำนวน 14 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบริหารธุกิจ

2.ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล จำนวน 14 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://mea.thaijobjob.com/ หรือ www.mea.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 มีนาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.