กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 22 อัตรา รับสมัคร 20 มีนาคม – 10 เมษายน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 22 อัตรา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 22 อัตรา รับสมัคร 20 มีนาคม – 10 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา

2.นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 20 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 10 เมษายน 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.