กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 48 อัตรา รับสมัคร 20 – 31 มีนาคม

กรมสุขภาพจิต 48 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 48 อัตรา รับสมัคร 20 – 31 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง) 47 อัตรา ดังนี้
– โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบรี จำนวน 17 อัตรา
– สถาบันจิตเวชศาสตร์สม้ด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร จำนวน 13 อัตรา
– สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 อัตรา
– โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 10 อัตรา
– สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรุงเทพมหสนคร จำนวน 3 อัตรา

2.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคใต้) 1 อัตรา
– โรงพยาบาลสวนราญรมย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิซาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 20 – 31 มีนาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.